Id - Manfred Isberg

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sydkusten Skåne
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: