Lax - Manfred Isberg

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: