Långa - Manfred Isberg

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerack - 10 Gradarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: