Paddtorsk - Manfred Isberg

art:Paddtorsk (Raniceps raninus)
vikt:
längd:
fångstplats:Smögen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: