Pigghaj - Manfred Isberg

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: