Ruda - Manfred Isberg

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Tegelbruksdammen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: