Stäm - Manfred Isberg

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Älvkarleby
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: