Sutare - Manfred Isberg

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3200
längd:60
fångstplats:Antorpa Sjö
metod:Bolt
bete:Boilie
fångstdatum:2015-05-15
uppdaterad: