Svart smörbult - Manfred Isberg

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Orust
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: