Vitrocka - Manfred Isberg

art:Vitrocka (Dipturus linteus)
vikt:11200
längd:117
fångstplats:Skagerack - 10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2015-07-04
uppdaterad: