Ål - Manfred Isberg

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1975
längd:95
fångstplats:Landsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-15
uppdaterad: