foto: Patrik Andersson

Klorocka - Patrik Andersson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-10-16
uppdaterad:2016-12-06 21:10:00