foto: Patrik Andersson

Skarpsill - Patrik Andersson

art:Skarpsill (Sprattus sprattus)
vikt:20
längd:15
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2016-10-16
uppdaterad:2016-12-06 21:10:01