Lake - Freddy Persson

art:Lake (Lota lota)
vikt:1045
längd:54
fångstplats:Nissan - Granudden
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2016-12-11
uppdaterad:2016-12-16 09:34:04