Röding - Ludwig Essén

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Örsjön
metod:Isfiske
bete:Maggot
fångstdatum:2017-01-13
uppdaterad:2017-01-13 15:01:49