Femtömmad skärlånga - Anders Lilja

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-01-23
uppdaterad:2017-01-24 04:32:54