Asp - Marc Westrin

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:3300
längd:
fångstplats:Mälaren
metod:Spinn
bete:Reflex 18 G
fångstdatum:
uppdaterad: