Atlantisk bonito - Marc Westrin

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1200
längd:50
fångstplats:Bua
metod:Spinnfluga
bete:
fångstdatum:2015-08-17
uppdaterad: