Bäckröding - Marc Westrin

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjärn I Härjedalen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: