Elritsa - Marc Westrin

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Abborrtjärn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: