Fjärsing - Marc Westrin

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: