Gärs - Marc Westrin

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vombsjön
metod:Pimpel
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: