Harr - Marc Westrin

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:1375
längd:
fångstplats:Tjärn I Jämtland
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-05-07
uppdaterad: