Makrill - Marc Westrin

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1190
längd:
fångstplats:Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: