Vitling - Marc Westrin

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: