Öring - Marc Westrin

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6000
längd:
fångstplats:Kivik
metod:Trolling
bete:Toby
fångstdatum:
uppdaterad:2017-02-05 21:02:33