Mindre kungsfisk - Rasmus Bäcklund

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:280
längd:
fångstplats:Svaberget
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2017-03-25
uppdaterad:2017-03-25 17:59:08