Sjurygg - Simon Johannesson

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:15
längd:7
fångstplats:Stångehuvud
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2017-03-25
uppdaterad:2017-03-26 19:40:59