Asp - Anders Henriksson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2017-04-07
uppdaterad:2017-04-07 19:01:18