Nors - Daniel Hagström

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2017-04-22
uppdaterad:2017-04-23 08:56:44