Hornsimpa - Magnus Durell

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:220
längd:26
fångstplats:Västervik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-04-23
uppdaterad:2017-04-23 12:02:48