Asp - Simon Abrahamsson Norén

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:3500
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:2017-04-15
uppdaterad:2017-04-28 11:15:56