Röding - William Essén

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Örsjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2017-02-13
uppdaterad:2017-05-05 15:53:29