Grönling - Ludwig Essén

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:10
fångstplats:Halmstad
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-05
uppdaterad:2017-05-06 16:46:01