Grönling - Anders Henriksson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-06
uppdaterad:2017-05-07 14:09:45