Småspigg - Marcus Bergqvist

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Onsala
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-13
uppdaterad:2017-05-14 08:25:27