Tunga - Kjell Svensson

art:Tunga (Solea solea)
vikt:490
längd:34
fångstplats:Kalvöfjorden
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-15
uppdaterad:2017-05-16 09:34:11