Elritsa - Ulf Noreman

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:6
längd:8
fångstplats:Mörrumsån
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-19
uppdaterad:2017-05-19 16:06:23