Sandkrypare - Ulf Noreman

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:29
längd:14
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-19
uppdaterad:2017-05-19 16:08:36