Tejstefisk - Hugo Lilja

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kattegatt
metod:Mete
bete:Räkbit
fångstdatum:2017-05-19
uppdaterad:2017-05-20 17:30:16