Atlantisk bonito - Fredrik Jadeland

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1180
längd:48
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2015-08-12
uppdaterad: