Asp - Fredrik Jadeland

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:4700
längd:78
fångstplats:Nossan
metod:Spinnfiske
bete:Drag
fångstdatum:2017-04-17
uppdaterad: