Benlöja - Fredrik Jadeland

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:37
längd:17
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2011-08-31
uppdaterad: