Björkna - Fredrik Jadeland

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:860
längd:42
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2012-03-25
uppdaterad: