Gädda - Fredrik Jadeland

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:15901
längd:122
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2014-12-13
uppdaterad: