Gös - Fredrik Jadeland

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:6830
längd:90
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2016-10-16
uppdaterad: