Id - Fredrik Jadeland

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3400
längd:58
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2015-10-20
uppdaterad: