Lake - Fredrik Jadeland

art:Lake (Lota lota)
vikt:4420
längd:88
fångstplats:Klarälven
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2016-12-09
uppdaterad: