Mindre kungsfisk - Fredrik Jadeland

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:375
längd:28
fångstplats:Nv Lysekil
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad: