Näbbgädda - Fredrik Jadeland

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:360
längd:
fångstplats:Landön
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2017-06-12
uppdaterad: